El Munt de Mots 2015 no hagués estat possible sense la col·laboració de moltes persones i entitats que, de manera desinteressada, han col·laborat en la campanya de micro-mecenatge per finançar el projecte. A totes elles, un Munt de Gràcies!!!