LauraRodriguez

Va passar d’enfilar-se en una cadira per declamar poemes a l’hora de les postres a fer petits papers a les obres de teatre de la companyia en què actuava la seva mare. Després de formar-se físicament i intel·lectual a les escoles de teatre (“El Timbal, Col·legi de Teatre…), va començar a narrar contes. Ha narrat en multitud de biblioteques i pubs de Catalunya i d’arreu d’Espanya. També a l’Havana i al Harlem Hispano de Nova York.

Espectacles: Sopem?