Colombiana, narradora, xerrameca verbalística, barroca, desvergonyida, provocadora, explicativa, garlant i, en el seu sentit més profund, armadora, arquitecta, obrera d’eines, ocupa temps, imaginaire i enamoretes. Ha descobert la prova d’aquesta descripció de llocs als que arriba en tot tipus de vehicles motors i automotors. Olfactiva com un gos coniller, aprèn segons els públics, els recursos de la memòria. Popular com els passejos de riu, les històries provinents de diferents camins, es teixeixen càlidament.