Narrador oral escènic, he participat en diverses fires del llibre i festivals de
lectura a Mèxic (Feria Internacional de la lectura a Mérida, FILEY, Feria del
libro a León FENAL, Les fires del llibre a San Luis Potosí, Aguascalientes,
Zacatecas, Guanajuato; en el Programa Regaladores de palabras de la UNAM i
pròximament a la FILIJ 2018).