La Camerata Internacional de Barcelona CIB és una orquestra creada de fa poc, inaugurada el 27 de juny de 2018 després d’un concert a la Cripta de la Sagrada Família. Aquesta important basílica inclou també en el seu panorama artístic cultural els músics que la integren i hi mostra un sòlid suport en tant que ha convertit la Cripta en seu principal de la prometedora agrupació. L’esmentat projecte té les portes totalment obertes a executants de qualsevol nacionalitat.