Conferència a càrrec de Samuel Mountoumnjou (Camerun)

Abans de conèixer l’escriptura, els africans transmetien els seus costums, vivències i creences d’una generació a una altra oralment. La tradició oral, per la seva riquesa i varietat, així com per la seva inestimable funció social, tenia un paper de gran importància. Actualment, com viuen els africans la seva oralitat? Sobreviu a la modernitat, és a dir, a la literatura escrita.

Antes de conocer la escritura, los africanos trasmitían sus costumbres, vivencias y creencias de una generación a otra por vía oral. La tradición oral, por su riqueza y variedad, así como por  sus inestimables funciones sociales, tenía un papel de suma importancia. En la actualidad, ¿Cómo viven los africanos su oralidad? ¿Sobrevive a la modernidad; o sea, a la literatura escrita?

– En castellà.


Dia i hora
23/10/2013 19:30

Localització
Biblioteca Vila de Gràcia

Deixa un comentari: