Amb Yoshi Hioki (Àsia), Samuel Mountoumnjou (Àfrica), Martha Escudero (Amèrica), Mònica Torra (Europa), Lilli Story (Oceania).

Per primer cop a Barcelona cinc excel·lents narradors orals vinguts de cinc racons del món narraran les seves històries amb la veu de les seves diferents cultures: Yoshi Hioki (Àsia), Samuel Mountoumnjou (Àfrica), Mercedes Alfonso (Amèrica), Mònica Torra (Europa), Lilli Story (Oceania). Tots en un mateix escenari.

Por primera vez en Barcelona cinco excelentes narradores orales, venidos de los cinco rincones del mundo, narrarán sus historias con la voz de sus diferentes culturas: Yoshi Hioki (Asia), Samuel Mountoumnjou (Africa), Martha Escudero (América), Mònica Torra (Europa), Lilli Story (Oceanía). Todos en un mismo escenario.

– Multilingüe.


Dia i hora
22/10/2013 21:15

Localització
Teatre Tantarantana

Deixa un comentari: