• 11:15 – 13:15 – ¿TIENES COSQUILLAS?

    Rubén Martínez Santana (Veneçuela)

    Hospital Clínic.
    Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil.
    11:15 i 12:15 h.