Es va iniciar en la percussió amb bateria, congues i bongos. Estudi dunduns i djembé en les polirítmies de l’ètnia Manin d’origen malià. Va estar al Japó diversos mesos enriquint-se d’història, filosofia, tradicions, música taiko i bols japonesos. Amb bols de cristall de quars i de metall va explorar nous sons. Va estudiar el Digeridoo, instrument tradicional d’Austràlia. El 2008 viatja a Bamako (Mali) per estudiar la Kora, l’arpa d’Àfrica oest. Amb Toumani Diabaté la kora moderna, i amb Mamadou Kouyaté la kora tradicional. A Califòrnia, amb Jeliba Baba, the Storyteller, s’inicia en l’ofici de Jaliyaa, explicar contes amb la kora. “21 cordes” és el seu últim projecte.

Se inició en la percusión con batería, congas y bongos. Estudio dunduns y djembé en las poliritmias de la etnia Manden de origen maliense.
 Estuvo en Japón varios meses enriqueciéndose de historia, filosofía, tradiciones, música taiko y cuencos japoneses. Con cuencos de cristal de cuarzo y de metal exploró nuevos sonidos. Estudió el Digeridoo, instrumento tradicional de Australia. En 2008 viaja a Bamako (Mali) para estudiar la Kora, el arpa de África oeste. Con Toumani Diabaté  la kora moderna, y con Mamadou Kouyaté la kora tradicional. En California, con Jeliba Baba, the Storyteller, se inicia en el oficio de Jaliyaa, explicar cuentos con la kora. “21 cuerdas”es su último proyecto.

Espectacle: SABIR, SABIR